Kontakt

e-mail: info@uzkaficu.com

Lud je samo onaj čija se ludost ne poklapa sa ludošću većine

Beket

Pišite nam!

Učestvuj u kafenisanju - svoje tekstove i fotografije šalji na adresu: info@uzkaficu.com